Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Landbouw- en Visserijraad van 14 mei 2019
Stenogram
Download Stemming motie Asielzoekersscholen leveren komende jaren fors in
Stenogram
Download Stemmingen moties Vervuiling van de Waddenzee
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen moties Dierproeven
Stenogram
Download Stemmingen moties Problemen bij de IND
Stenogram
Download Stemming motie Raad Buitenlandse Zaken d.d. 13 mei 2019
Stenogram
Download Stemmingen moties Misstanden in jeugdzorginstellingen
Agenda plenaire vergadering
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 21 mei 2019
Stenogram
Download Stemmingen Wet herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen
Stenogram
Download Stemming brief Onderzoek erf- en schenkbelasting
Stenogram
Download Stemmingen moties Onderzoeksvragen vervolgonderzoek naar schaduwonderwijs
Stenogram
Download Stemmingen moties Ondernemen en bedrijfsfinanciering
Stenogram
Download Stemmingen moties Huiselijk geweld/Kindermishandeling
Stenogram
Download Stemmingen moties Lhbti-monitor 2018 en Nashvilleverklaring
Stenogram
Download Stemmingen Machtigingswet oprichting Invest-NL
Stenogram
Download Stemmingen moties Wet herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen
Stenogram
Download Stemmingen moties Ouderbetrokkenheid in het onderwijs
Stenogram
Download Stemmingen moties Duurzame luchtvaart
Stenogram
Download Stemmingen moties Machtigingswet oprichting Invest-NL
Stenogram
Download Stemmingen moties Vliegveiligheid
Stenogram
Download Stemming motie Bouwregelgeving/risicovloeren
Stenogram
Download Stemming brief Focusonderwerpen voor de verantwoording over het jaar 2019
Stenogram
Download Stemming motie Eurogroep/Ecofin-Raad

Te behandelen zaken

3
Moties ingediend bij het VAO Vliegveiligheid

4
Moties ingediend bij het VAO Duurzame luchtvaart

5
Moties ingediend bij het debat over vervuiling van de Waddenzee als gevolg van het verlies van 291 containers door een vrachtschip

10
Moties ingediend bij het VAO Dierproeven

12
Moties ingediend bij het VAO Ondernemen en Bedrijfsfinanciering

13
Moties ingediend bij het VAO Huiselijk geweld/Kindermishandeling

17
Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL) (35123)

18
Moties ingediend bij Machtigingswet oprichting Invest-NL

22
Moties ingediend bij het debat over de LHBTI-monitor 2018 en over de Nashvilleverklaring

23
Moties ingediend bij het debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours

24
Aangehouden motie ingediend bij het debat over blootstelling van werknemers en omwonenden aan gevaarlijke stoffen van chemiebedrijf Chemours/DuPont