Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

21 mei 2019
15:00 - 15:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brief van het Presidium over een verzoek aan de Algemene Rekenkamer tot onderzoek naar de erf- en schenkbelasting (31066, nr. 481)

  Loading data
 2. 2

  Brief van de vaste commissie voor Financiën over de focusonderwerpen voor de verantwoording over het jaar 2019 (31865, nr. 135)

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het VAO Vliegveiligheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het VAO Duurzame luchtvaart

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het debat over vervuiling van de Waddenzee als gevolg van het verlies van 291 containers door een vrachtschip

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Motie ingediend bij het VAO Bouwregelgeving/ risicovloeren

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het VAO Ouderbetrokkenheid in het onderwijs

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het VSO Onderzoeksvragen vervolgonderzoek naar schaduwonderwijs

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Motie ingediend bij het VSO over het artikel ‘Asielzoekersscholen leveren komende jaren fors in’

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het VAO Dierproeven

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het VSO Landbouw- en Visserijraad van 14 mei 2019

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het VAO Ondernemen en Bedrijfsfinanciering

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het VAO Huiselijk geweld/Kindermishandeling

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het VAO Misstanden in Jeugdzorginstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Motie ingediend bij het VSO Raad Buitenlandse Zaken d.d. 13 mei 2019

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het VAO Problemen bij de IND

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL) (35123)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij Machtigingswet oprichting Invest-NL

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Motie ingediend bij het VAO Eurogroep/Ecofinraad

  Loading data
 20. 20

  Wijziging van onder meer het Wetboek van Strafrecht in verband met de herwaardering van de strafbaarstelling van enkele actuele delictsvormen (herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen) (35080)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Moties ingediend bij Wijziging van onder meer het Wetboek van Strafrecht in verband met de herwaardering van de strafbaarstelling van enkele actuele delictsvormen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Moties ingediend bij het debat over de LHBTI-monitor 2018 en over de Nashvilleverklaring

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Moties ingediend bij het debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over blootstelling van werknemers en omwonenden aan gevaarlijke stoffen van chemiebedrijf Chemours/DuPont

  Loading data