Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 6. 6

  Overig:

  Loading data
 7. 7

  VAO Belastingontwijking (AO d.d. 28/03)

 8. 8

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Inhandenstelling

  Loading data
 10. 10

  Het lid Beckerman: brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het oordeel van de VN dat mensenrechten worden aangetast door beleggers (Parool.nl, 28 maart 2019)

  Loading data
 11. 11

  Het lid Pia Dijkstra, voorzitter commissie voor Buitenlandse Zaken: verzoek het debat over het bericht dat de VS en Rusland hebben aangekondigd het INF-verdrag op te zeggen, op korte termijn in te plannen

 12. 12

  Het lid Ronnes: debat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de uitspraken van de DNB-president dat er veel meer woningen gebouwd moeten worden (Nu.nl, 28 maart 2019)

 13. 13

  Het lid Nijboer: brief van de minister van Financiën over de toekomst van de Volksbank (Telegraaf, 29 maart 2019)

  Loading data
 14. 14

  Het lid Belhaj: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Defensie over het bericht ‘Fataal eigen vuur onder omstreden commando’ (Telegraaf, 29 maart 2019)

  Loading data
 15. 15

  Het lid Graus: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht ‘Wildstroperij neemt toe, jagersvereniging Limburg vraagt om boa's’ (Nos.nl, 29 maart 2019)

  Loading data
 16. 16

  Het lid Diks: brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de noodsituatie in Mozambique (Nos.nl, 29 maart 2019)

  Loading data
 17. 17

  Het lid Omtzigt: brief van de minister-president en de ministers van Justitie en Veiligheid en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de verworpen Brexit-deal (Nu.nl, 29 maart 2019)

  Loading data
 18. 18

  Het lid Voordewind: brief van de minister van Buitenlandse Zaken over de uitspraak van de rechter dat Ahrar al-Sham een terroristische organisatie is (Nos.nl, 29 maart 2019)

  Loading data
 19. 19

  Het lid Jasper van Dijk: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Oost-Europese arbeidsmigrant dupe van slechte werkomstandigheden in Westland’ (Nrc.nl, 29 maart 2019)

  Loading data
 20. 20

  Het lid Edgar Mulder: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Medische Zorg over het bericht ‘Data honderdduizenden patiënten in stilte naar Google verhuisd’ (AD, 30 maart 2019)

  Loading data
 21. 21

  Het lid Bromet: brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de hoge kalfjessterfte (Rtlnieuws.nl, 1 april 2019)

  Loading data
 22. 22

  Het lid De Jong: brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Korting pensioen in zicht’ (Telegraaf.nl, 1 april 2019)

  Loading data
 23. 23

  Het lid Özdil: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Hoe de universiteit een megastal werd’ (Decorrespondent.nl, 1 april 2019)

  Loading data
 24. 24

  Het lid Van Toorenburg: verzoek uitbreiding spreektijd bij het debat over het rapport van de OVV inzake de forensische zorg en de casus Michael P.

 25. 25

  Het lid Kwint: brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de noodkreet van streekomroepen die dreigen te verdwijnen (Tubantia.nl, 1 april 2019)

  Loading data
 26. 26

  Het lid Kröger: brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de brief ‘Uitwerking beleidswijziging veiligheid van schepen van organisaties met ideële doelstellingen’ (2019Z06433)

  Loading data
 27. 27

  Het lid Helder: verzoek het debat over geweld tegen hulpverleners tijdens de jaarwisseling snel te plannen inclusief extra spreektijd, voorafgegaan door een brief van de minister van Justitie en Veiligheid over geweld tegen agenten (Telegraaf.nl, 2 april 2019)

  Loading data
 28. 28

  Het lid Klaver: brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat het kabinet alleen een CO2-heffing wil invoeren over de marge van de uitstoot (FD, 2 april 2019)

  Loading data
 29. 29

  Het lid Stoffer: debat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Rechtsbescherming over het rapport van de AIVD waaruit blijkt dat er zorgen zijn over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (Telegraaf.nl, 2 april 2019)

  Loading data
 30. 30

  Het lid Buitenweg: brief van de minister voor Rechtsbescherming over het moment waarop duidelijk werd dat op basis van artikel 15.5. Penitentiaire Beginselenwet gedetineerden vrijheden worden toegekend zonder dat het toezicht daarop adequaat is geregeld, te ontvangen vóór het debat over het rapport van de OVV inzake de forensische zorg en de casus Michael P.

  Loading data
 31. 31

  Het lid Agema: brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat drie kinderen onder de vier jaar op een crèche in Den Haag zijn besmet met mazelen besmet (Telegraaf.nl, 1 april 2019)

  Loading data