Plenair debat : VAO Energiebesparing/Energieprestatie van gebouwen (AO d.d. 21/02)

De vergadering is geweest

13 maart 2019
19:00 - 19:25 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data