Plenair debat : VAO Discriminatie (AO d.d. 14/02)

De vergadering is geweest

13 maart 2019
12:00 - 12:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data