Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

19 februari 2019
15:05 - 15:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk over het voorstel van Rijkswet Koninkrijksgeschillen (35 099-(R2114), nr. 6)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het VSO Aanpak herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het VAO Leraren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het VAO Passend onderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over het faciliteren van witwassen door Nederlandse banken

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het VAO Nationale veiligheid en crisisbeheersing

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Motie ingediend bij het VAO Informele JBZ-Raad Boekarest op 7 en 8 februari 2019

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Wet wapens en munitie inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (34984)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Motie ingediend bij Wijziging van de Wet wapens en munitie

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota-Van den Bosch over een ambitieus reservistenbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het VSO Gezond vertrouwen in ontwikkeling van het Wmo-toezicht

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het debat over zelfdoding in de jeugdzorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met het toevoegen van de bevoegdheid tot het opleggen van bestuursrechtelijke herstelsancties ter handhaving van die wet (35006)

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij Wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het debat over omgaan met de gevolgen van aanhoudende droogte

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Overige moties ingediend bij het VAO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het debat over vaccinatie in Nederland

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij het debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over deelname aan de politiek door mensen met een migratieachtergrond

  Loading data

  Loading data