Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemming motie Faciliteren van witwassen door Nederlandse banken
Stenogram
Download Stemmingen overige moties Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg
Stenogram
Download Stemmingen moties Handhaving Wet verbod pelsdierhouderij
Stenogram
Download Stemming motie Deelname aan de politiek door mensen met een migratieachtergrond
Stenogram
Download Stemmingen moties Nationale veiligheid en crisisbeheersing
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging van de Wet wapens en munitie
Stenogram
Download Stemmingen moties Leraren
Stenogram
Download Stemmingen moties Passend onderwijs
Stenogram
Download Stemmingen moties Gezond vertrouwen in ontwikkeling Wmo-toezicht
Stenogram
Download Stemming Handhaving Wet verbod pelsdierhouderij
Stenogram
Download Stemming motie Informele JBZ-Raad Boekarest op 7 en 8 februari 2019
Stenogram
Download Stemmingen moties Door Turkije gedicteerde jihadpreek
Stenogram
Download Stemmingen moties Zelfdoding in de jeugdzorg
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen moties Omgaan met gevolgen van aanhoudende droogte
Stenogram
Download Stemmingen moties Vaccinatie in Nederland
Stenogram
Download Stemmingen moties Initiatiefnota-Van den Bosch over een ambitieus reservistenbeleid
Stenogram
Download Stemming motie Wijziging van de Wet wapens en munitie
Stenogram
Download Stemmingen moties Aanpak herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek
Stenogram
Download Stemming brief Voorstel van Rijkswet Koninkrijksgeschillen
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 19 februari 2019

Te behandelen zaken

1
Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk over het voorstel van Rijkswet Koninkrijksgeschillen (35 099-(R2114), nr. 6)

3
Moties ingediend bij het VAO Leraren

4
Moties ingediend bij het VAO Passend onderwijs

15
Moties ingediend bij het debat over omgaan met de gevolgen van aanhoudende droogte

16
Overige moties ingediend bij het VAO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg

17
Moties ingediend bij het debat over vaccinatie in Nederland