Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemming motie Uitspraak van de minister van BZK over bouwen in het groen
Stenogram
Download Stemming motie Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2019 en Infrastructuurfonds
Stenogram
Download Stemmingen moties Aanvullingswet bodem Omgevingswet
Stenogram
Download Stemmingen moties Voortgang beleid oorlogsgetroffenen
Stenogram
Download Stemmingen moties Milieuraad d.d. 20 december 2018
Stenogram
Download Stemmingen moties "Big Farma: niet gezond!"
Stenogram
Download Stemmingen moties Evaluatie Politiewet 2012
Stenogram
Download Stemmingen moties Spoorveiligheid/ERTMS
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen moties Wooninitiatieven voor kinderen met een beperking
Stenogram
Download Stemmingen moties Spoorordening
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 18 december 2018
Stenogram
Download Stemmingen Aanvullingswet bodem Omgevingswet
Stenogram
Download Stemming motie Ontwerpbesluit regels Gezondheidswet en Jeugdwet
Stenogram
Download Stemmingen moties Zwangerschap en geboorte
Stenogram
Download Stemmingen moties Financiële markten
Stenogram
Download Stemmingen moties Wijkverpleging
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging van de Jeugdwet, de Wmo 2015 en de Zorgverzekeringswet
Stenogram
Download Stemming motie Wijziging van de Jeugdwet, de Wmo 2015 en de Zorgverzekeringswet
Stenogram
Download Stemmingen moties Nucleaire veiligheid
Stenogram
Download Stemmingen moties Zelfstandige bevoegdheid geregistreerd mondhygiënist

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Ploumen, Van Gerven en Ellemeet: ‘Big Farma: niet gezond!’

3
Moties ingediend bij het VAO Financiële markten

5
Moties ingediend bij het VAO Zwangerschap en geboorte

6
Moties ingediend bij het VAO Wijkverpleging

7
Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten (34857)

9
Moties ingediend bij het debat over de evaluatie van de Politiewet 2012

18
Wijziging van de Crisis-en herstelwet in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik (35013)

20
Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019