Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

19 juni 2018
16:00 - 16:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Het lid Omtzigt (vóór de Stemmingen): verzoek de Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling (34933) (punt 8 op de stemmingslijst) van de stemmingslijst te halen en deze alsnog plenair te behandelen

 7. 7

  VAO Brede Schuldenaanpak / Armoede (AO d.d. 14/06)

 8. 8

  VAO Integrale migratieagenda (AO d.d. 13/06)

 9. 9

  VAO Maatschappelijke diensttijd (AO d.d. 14/06)

 10. 10

  Het lid Klaver: verzoek het dertigledendebat over de waarschuwing van de Europese Commissie inzake het afschaffen van de dividendbelasting en het dertigledendebat over onbeantwoorde vragen aan de minister-president over het afschaffen van de dividendbelasting samen te voegen tot één debat, voorafgegaan door een brief van de minister-president en de staatssecretaris van Financiën over belastingontwijking door Shell (Trouw.nl, 16 juni 2018), en uitbreiding spreektijd naar 6 minuten

  Loading data
 11. 11

  Het lid Van Raan: dertigledendebat met de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Uitgelekt VN-rapport: 'opwarming aarde nadert limiet'’ (Nos.nl, 14 juni 2018)

 12. 12

  Het lid Van Nispen: verzoek het dertigledendebat over het afkopen van strafrechtelijke vervolging door bedrijven om te zetten in een debat

 13. 13

  Het lid Raemakers: verzoek uitbreiding spreektijd naar 6 minuten bij het debat over de evaluatie van de Jeugdwet

 14. 14

  Het lid Dik-Faber: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht ‘Controlerende instanties in de fout: fipronilcrisis had mogelijk voorkomen kunnen worden’ (Omroepgelderland.nl, 14 juni 2018)

  Loading data
 15. 15

  Het lid Alkaya: debat met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de toekomst van de postbezorging (Ad.nl, 15 juni 2018)

 16. 16

  Het lid Renkema: brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘De doorgeslagen jacht op de bijstandsfraudeur’ (Volkskrant.nl, 16 juni 2018)

  Loading data
 17. 17

  Het lid Ellemeet: debat met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het programma ‘Langer Thuis’

 18. 18

  Het lid Maeijer: vooraankondiging VAO Raad Algemene Zaken d.d. 26 juni 2018/ EU-uitbreiding (Westelijke Balkan) (AO d.d. 21/06), nog deze week inclusief stemmingen

 19. 19

  Het lid Laçin: brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat vanaf 25 juni voor onbeperkte tijd gestaakt gaat worden in het streekvervoer (Nos.nl, 19 juni 2018)

  Loading data
 20. 20

  Het lid Laçin: vooraankondiging VAO Milieuraad (AO d.d. 19/06), nog deze week, inclusief stemmingen

 21. 21

  Het lid Kerstens: brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het dreigende tekort aan tijdelijke verpleeghuisbedden in de zomer (Gelderlander.nl, 18 juni 2018)

  Loading data
 22. 22

  AFVOEREN: Debat over asbest in make-up

 23. 23

  AFVOEREN: Dertigledendebat over het openbaar maken van tapgegevens van de AIVD

 24. 24

  AFVOEREN: Dertigledendebat over het SER-advies ‘De vele kanten van banen combineren’

 25. 25

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de groeiende loonkloof en achterblijvende loongroei

 26. 26

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data