Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

3
De volgende brieven:

7
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

9
AFVOEREN: Dertigledendebat over het bericht geen hoger loon voor EU-functionarissen
12
Het lid Van Gerven: brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de cijfers die gepresenteerd zijn over het inzamelen van kunststof tijdens het grote statiegelddebat in de Rode Hoed op 27 maart 2014

16
Het lid Keijzer: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Recht op zorg maar geen plek’

17
Het lid Ouwehand: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het nieuwe klimaatrapport van het IPCC

18
21
VAO Meerjarige Strategische Plannen 2014 - 2017 (AO d.d. 27/03)