Commissiedebat : Voortzetting commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector d.d. 21 maart 2024

De vergadering is geweest

4 april 2024
18:00 - 19:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Spreektijd 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • R.M. Welzijn (NSC)
 • A.J. Flach (SGP)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • B. Madlener (PVV)
 • H.E. de Hoop (GroenLinks-PvdA)
 • J.M. Paternotte (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Afschrift brieven aan het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland over de woningbouwopgave in Zuid-Holland

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Uitkomst EPBD onderhandelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verbeteren van klimaat voor investeringen in woningen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rapport Capital Value Doorbouwen in een veranderende woningmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Tussenrapportage van de werkgroep Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) Woningbouw en Grond

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang programma Wonen en Zorg voor ouderen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang beter benutten van de bestaande voorraad

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Marktomstandigheden, plancapaciteit en woondealafspraken

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgang ontwikkeling Kronenburg

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over de uitspraak van 22 maart 2023 van de rechtbank Midden-Nederland over de terugwerkende kracht van het Didam-arrest en motie van de leden Bontenbal en Stoffer van 21 september 2023 inzake het Didam-arrest (Kamerstuk 36410-27)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Woningbouwimpuls zesde tranche en projecten in uitvoering

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgang programma Versnelling Tijdelijke Huisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Antwoorden op vragen commissie over de modernisering van het grondbeleid (Kamerstuk 34682-164)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Vervolgstappen woningbouwontwikkeling in de Gnephoek in Alphen aan den Rijn

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitkomsten Startbouwimpuls

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Leennormen hypothecair krediet 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanpassingen Nationale Hypotheek Garantie (NHG) per 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aanpak grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Ladder voor duurzame verstedelijking en buitenstedelijk bouwen en EIB-rapport ‘straatje erbij’

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Vervolg aanpak wooncoöperaties

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitwerking Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen en Koopproces

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Afwegingskader Startbouwimpuls (SBI)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Vervolgstappen ontwikkeling Gnephoek in Alphen aan den Rijn

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op de motie van het lid Pouw-Verweij over rapporteren over de gevolgen van verschillende typen migratie op de woningmarkt (Kamerstuk 35925-VII-127)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  ABF rapportages PRIMOS en plancapaciteit en betekenis voor de bouwopgave

  Te behandelen:

  Loading data