Commissiedebat : Internationale fiscaliteit

De vergadering is geweest

4 april 2024
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Financiën
Leden die wensen deel te nemen aan het commissiedebat wordt verzocht zich aan te melden via het tabblad deelnemers bij de activiteit in Parlis.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.L.A. van Rij
  staatssecretaris van Financiën

Deelnemers

 • F.L. Idsinga (NSC)
 • E. Vlottes (PVV)
 • S. Maatoug (GroenLinks-PvdA)
 • W.P.J. van Eijk (VVD)
 • J.C. Sneller (D66)

Agendapunten

 1. 1

  *Indicatieve spreektijd per fractie 4 minuten*

 2. 2

  Monitoring van de effecten van de aanpak van belastingontwijking

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording vragen commissie over Monitoring van de effecten van de aanpak van belastingontwijking (Kamerstuk 25087-320)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Vervolg belastingheffing 'high net worth individuals'

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Ontwikkelingen rondom Pijler 1

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag van het schriftelijk overleg over het Fiche: Richtlijnvoorstel snellere en veiligere vermindering teveel ingehouden bronbelasting (‘FASTER’)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Ontwikkelingen grenswerkersproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Arresten Hof van Justitie EU inzake internationale individuele waardeoverdracht van pensioen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Richtlijn Hoofdhuisbelasting voor mkb-ondernemingen (Kamerstuk 22112-3837)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Richtlijn Verrekenprijzen (Kamerstuk 22112-3820)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Appreciatie VAT GAP report 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Onderhandeling van belastingverdragen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Onderzoek thuiswerkregelingen voor grenswerkers

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Kabinetsreactie op het artikel over ExxonMobil

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beantwoording vragen commissie over Monitoring van de effecten van de aanpak van belastingontwijking (Kamerstuk 25087-320)

  Te behandelen:

  Loading data