Commissiedebat : Verkeersveiligheid - verplaatst naar 20-06-2024

De vergadering is verplaatst

28 mei 2024
18:30 - 22:30 uur
HERZIENE CONVOCATIE
Agendapunten toegevoegd

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlage