Commissiedebat : Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

De vergadering is geweest

19 maart 2024
18:00 - 22:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Financiën
Leden die wensen deel te nemen aan het commissiedebat wordt verzocht zich aan te melden via het tabblad deelnemers bij de activiteit in Parlis.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A. (Aukje) de Vries
  staatssecretaris van Financiën

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • E. (Edgar) Mulder (PVV)
 • L.C.J. Stultiens (GroenLinks-PvdA)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • J.N. van Vroonhoven (NSC)
 • M. Synhaeve (D66)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • J.P. Dijk (SP)

Agendapunten

 1. 1

  *Indicatieve spreektijd per fractie 5 minuten*

 2. 2

  Voortgangsrapportage Hersteloperatie Toeslagen periode september - december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Antwoorden op de feitelijke vragen over de Voortgangsrapportage Hersteloperatie Toeslagen periode september - december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verruiming wettelijke termijnen aanvullende schaderegelingen en communicatie rondom einddatum

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aangepaste instellingsregeling Bezwaarschriftenadviescommissie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanpassing peildatum voor Ouders in het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op de motie van het lid Inge van Dijk c.s. over met het oog op herstel rust, stabiliteit, voortgang en een vertrouwd gezicht waarborgen over kabinetsperiodes heen (Kamerstuk 35510-129)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag van het schriftelijk overleg over de stand van zaken diverse moties m.b.t. DUO-schulden en niet-saneerbare restschuld

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Onderzoek ADR naar de behandeling van zwaar getroffen ouders door de UHT en de CWS

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang alternatieve schaderoute Stichting (Gelijk)waardig Herstel

  Te behandelen:

  Loading data