Inbreng schriftelijk overleg : Reactie op de motie van de leden Agema en Dijk over het afschaffen van de kilometerregistratie voor het Valysvervoer

De vergadering is geweest

6 februari 2024
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Reactie op de motie van de leden Agema en Dijk over het afschaffen van de kilometerregistratie voor het Valysvervoer (Kamerstuk 24170-297)

    Te behandelen:

    Loading data