Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

25 januari 2024
10:00 - 11:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Financiën
Deze procedurevergadering vangt direct aansluitend op de procedurevergadering van de commissie voor de Rijksuitgaven aan.

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • J. Mooiman (PVV)
 • E. Vlottes (PVV)
 • J.J.T.M. Valize (PVV)
 • J.H. de Vree (PVV)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks-PvdA)
 • W.P.J. van Eijk (VVD)
 • Y.J. van Hijum (NSC)
 • F.L. Idsinga (NSC)
 • H. Vermeer (BBB)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoeken voor de regeling van werkzaamheden.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De besluitenlijsten van de procedurevergaderingen van 21 december 2023 en 17 januari 2024 wordt vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst particulieren

 4. 4

  Brievenlijst organisaties

  Voor deze procedurevergadering zijn geen brieven van organisaties ontvangen.
 5. 5

  ECB opinie inzake fiscale maatregelen en de financiële stabiliteit van banken

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad op 15 en 16 januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijzigingswet accountancysector (en eerder ontvangen voortgangsrapportages)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Implementatiewet digitale operationele weerbaarheid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Goedkeuring van het op 18 november 2015 tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Aanpassing kostenkader AFM 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kabinetsreactie op het eindrapport van de Werkgroep Evaluatie Kapitaalbeleid DNB 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Nazending beslisnota's Departementaal Informatieplan Financiën 2024-2026

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het verzoek van de commissie om een technische briefing te verzorgen over de beoogde leenfaciliteit voor TenneT

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Start aanbesteding externe onderzoek RAM

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van de uitvoering 2023 en jaarplan 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Onderzoek naar structureel verlieslatende bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Arresten Hof van Justitie EU inzake internationale individuele waardeoverdracht van pensioen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Aanpassen tijdspad onderzoek grenseffecten brandstofaccijns

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Certificeringen en ramingstoelichtingen pakket Belastingplan 2024 januari

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Tweede Stand van Zakenbrief Douane 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Stand van zaken Dienst Toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Kabinetsreactie herfstpakket Europees Semester 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verslag van het schriftelijk overleg over het Fiche: Herziene richtlijn en verordening betaaldiensten (PSD3 en PSR)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Verslag van het schriftelijk overleg over Fiche: Verordening raamwerk delen financiële klantdata

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  EU jaarbegroting 2024, vierde aanvullende Europese begroting 2023 en bni nacalculatie

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Consultatiereactie Sustainable Finance Disclosure Regulation

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag informele Ecofinraad 20 december 2023 – Raadsakkoord herziening Europees begrotingsraamwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslag van het schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad op 15 en 16 januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voorlopige beoordeling RRF betaalverzoek Portugal

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voorlopige beoordeling RRF betaalverzoek Litouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 22 januari 2024 op het terrein van de commissie Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Rapport van de Nationale ombudsman 'Herstel bieden: een vak apart', een vergelijkend onderzoek naar tien hersteltrajecten

 34. 34

  Verzoek van de Oudercommissie Kinderopvangtoeslag om een gesprek met de commissie Financiën

 35. 35

  Uitvoering motie-Inge van Dijk/Omtzigt over een tijdelijke commissie instellen voor de herziening van het belasting- en toeslagenstelsel

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Uitnodiging voor de Dag van de Publieke Dienstverlening op 5 juni 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Evaluatie 'Beleidskeuzes uitgelegd'

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Uitnodiging Euronext voor werkbezoek aan de beurs in Amsterdam

 39. 39

  Verzoek van stichting Human Rights in Finance. EU tot aanbieding petitie m.b.t. overmatig witwasmonitoring en versterken van het recht op een bankrekening

 40. 40

  Reeds geplande activiteiten

  Besluit: Ter informatie.
   
  Wetgevings-/notaoverleggen
  di 06-02-2024 18.30 - 22.30 Wetgevingsoverleg Eerste incidentele suppletoire begroting inzake lening TenneT

  Commissiedebatten
  wo 14-02-2024 13.00 -16.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  do 15-02-2024 14.00 - 18.00 Commissiedebat Belastingdienst
  do 07-03-2024 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  wo 03-04-2024 13.00 - 16.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  wo 10-04-2024 13.30 - 15.30 Commissiedebat IMF
  wo 05-06-2024 13.00 - 17.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad (dit debat wordt verbreed tot een debat over Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief; zie agendapunt 23).

  Inbrengen
  wo 08-05-2024 14.00 - Inbreng schriftelijk overleg Eurogroep/Ecofinraad

  Procedurevergaderingen
  do 08-02-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 15-02-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 29-02-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 14-03-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 28-03-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 11-04-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 25-04-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 16-05-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 30-05-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 13-06-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 27-06-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 04-07-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  NB: een datum voor de strategische procedurevergadering wordt nog vastgesteld.

  Overige activiteiten
  di 30-01-2024 13.30 - 13.45 Petitieaanbieding Bond voor Belastingbetalers, 'Handvest voor de Rechten van Belastingbetalers'
  di 06-02-2024 17.00 - 18.00 Besloten technische briefing over het rapport van de Algemene Rekenkamer over coronabelastingschulden van ondernemers
  wo 07-02-2024 10.00 - 11.15 Gesprek Eerste deel onderzoeksrapport IBTD over informatieverstrekking door de Belastingdienst aan de rechter
  wo 07-02-2024 11.30 - 12.45 Technische briefing Handhavingsbeleid bij de Belastingdienst
  ma 04-03-2024 10.00 - 17.00 Besloten werkbezoek aan de Autoriteit Financiële markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB)
  di 18-06-2024 17.00 - 19.00 Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over de financiële stabiliteit in Nederland
 41. 41

  Nog te plannen commissiedebatten

  Besluit: van het overzicht is kennisgenomen; de commissie wenst het commissiedebat Toeslagen in maart-april te plannen.

  Commissiedebat Accountancy
  Commissiedebat Autobelastingen
  Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  Commissiedebat Box 3
  Commissiedebat Douane
  Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
  Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
  Commissiedebat Financiële markten
  Commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag (na ontvangst voortgangsrapportage; voorafgegaan door een (brede) technische briefing en gesprekken; zie ook agendapunten 33 en 34)
  Commissiedebat Internationale fiscaliteit
  Commissiedebat Nationale fiscaliteit
  Commissiedebat Staatsdeelnemingen (in afwachting van een passende datum, na het voorjaarsreces
  Commissiedebat Toeslagen
  Commissiedebat Werknemersparticipatie
 42. 42

  Overige nog in te plannen activiteiten

  Besluit: Van het overzicht is kennisgenomen. De commissie heeft besloten haar eerdere voornemen tot het voeren van een gesprek/rondetafelgesprek met de CEO van KLM (en deskundigen) niet uit te voeren.

  Nog te plannen:
  - Voorstelling Rotterdams Wijktheater: "Verloren onschuld" 
  - Rondetafelgesprek "Discriminatie als gevolg van de poortwachtersfunctie van banken"
  - Werkbezoek aan de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) 
  - Openbaar gesprek met uitvoerend vice-commissievoorzitter Dombrovskis en eurocommissaris Gentiloni 
  - Gesprek met de Groepsondernemingsraad (GOR) van de Belastingdienst
  - Technische briefing over de eerstvolgende Voortgangsrapportage Hersteloperatie KOT
  - Technische briefing Werkprogramma 2024+, recente en aankomende rapporten Europese Rekenkamer
   
 43. 43

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 19 januari)

  Besluit: Ter informatie.

  5, 6 en 7 maart 2024 (week 10) (Onder voorbehoud van ontvangst van beantwoording van het Verslag, dat is uitgebracht door de Staten van Curaçao)
  - 36 351 (Wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling alsmede enige overige wijzigingen)

  Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd:
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)
  - 36 128 (Voorstel van wet van de leden Maatoug en Nijboer houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen) (voortzetting)
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

  Reeds behandeld wetsvoorstel waarvan de stemming tot nader order is uitgesteld:
  - 35 930 (Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 tot invoering van een grondslag voor het bieden van een tegemoetkoming bij schrijnende gevallen (Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen))
 44. 44

  Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 19 januari)

  Besluit: Ter informatie.

  Meerderheidsdebatten
  16. Debat over belastingontwijking en belastingontduiking door extreem rijke particulieren (Idsinga) (staatssecretaris Financiën)
  22. Debat over Amerikaanse multinationals die de Nederlandse bijheffing op minimumbelasting ontwijken (Dijk) (minister en staatssecretaris Financiën)

  Dertigledendebatten/interpellaties
  12. Dertigledendebat over een extra belasting voor extreem rijken (Dijk) (minister Financiën)
 45. 45

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: Ter informatie.

  2023Z10510 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om kabinetsreactie op initiatiefnota van het lid Van Raan over fossiele subsidies en hoe ze af te schaffen (36366) (09-06-2023)

  2023Z13470 Aan de minister-president - Verzoek om reeds in kalenderjaar 2023 te rapporteren over de stand van zaken vervolgacties 'Ongekend onrecht' (07-07-2023)

  2023Z20919 Aan de minister van Financiën - Verzoek om update inzake Wet plan van aanpak witwassen (22-12-2023)

  2023Z20903 Aan de minister en staatssecretaris van Financiën - Verzoek om brief over de budgettaire gevolgen n.a.v. behandeling pakket Belastingplan 2024 in de Eerste Kamer (22-12-2023)