Commissiedebat : Spoor

De vergadering is geweest

7 maart 2024
13:00 - 17:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
Agendapunten toegevoegd

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • V.L.W.A. Heijnen
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • S.C. Kröger (GroenLinks-PvdA)
 • H.D. Heutink (PVV)
 • H.E. de Hoop (GroenLinks-PvdA)
 • H.N. Veltman (VVD)
 • O.C. (Olger) van Dijk (NSC)
 • P. Bamenga (D66)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)
 • B. van Kent (SP)
 • I. el Abassi (DENK)
 • C. Stoffer (SGP)
 • M. Koekkoek (Volt)

Agendapunten

 1. 1

  Jaarverantwoording ProRail en NS 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Stand van zaken beleidsintensivering spoortrillingen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Benoemingen Raad van Bestuur ProRail

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Negende Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer over de eerste helft van 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Actualiteiten internationaal spoor Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  RIVM-rapport Vervolgmeting “Wonen langs het Spoor”

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Afschrift van het antwoord op vragen van het lid Van Langen-Visbeek over het bericht “Zware kritiek op ‘verslechtering’ NS” in het Noordhollands Dagblad

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Jaarverslag Basisnet 2022 en voortgang Robuust Basisnet

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Storing rangeerterrein Kijfhoek

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Gevolgen ingebrekestellingsprocedure over nieuwe HRN-concessie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Halfjaarverantwoording NS en ProRail 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapport over aanvullende kaders voor open toegang op het spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op aangenomen moties ingediend tijdens het tweeminutendebat inzake hoofdrailnetconcessie van 3 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beantwoording vragen commissie over de Negende Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer over de eerste helft van 2023 (Kamerstuk 32404-119)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Gunning Concessie voor het Hoofdrailnet 2025-2033

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Eerste uitwerking Toekomstbeeld Spoorgoederenvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Vervoerplan NS 2024 en Beheerplan ProRail 2024-2025

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Tijdelijke snelheidsbeperking HSL-Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Aanvullende informatie over verschillende onderwerpen m.b.t. spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Algemene vergadering van Aandeelhouders ProRail 22 december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Ontwikkelingen van het spoorgoederenvervoer

  Te behandelen:

  Loading data