Inbreng schriftelijk overleg : Formele Raad Buitenlandse Zaken Handel

De vergadering is geweest

15 november 2023
12:00 uur
Vierde herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunt.*

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda voor de formele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 27 november 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 19 en 20 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen op het gebied van het ministerie van Buitenlandse Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Kabinetsappreciatie Advanced Framework Agreement en interim Agreement on Trade EU-Chili

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op de NCP-analyse van de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) aan de hand van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Kabinetsappreciatie Economisch Partnerschapsakkoord (EPA) tussen de Europese Unie en Kenia

  Te behandelen:

  Loading data