Commissiedebat : Belastingdienst

De vergadering is geweest

15 februari 2024
14:00 - 18:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Financiën
Leden die wensen deel te nemen aan het commissiedebat wordt verzocht zich aan te melden via het tabblad deelnemers bij de activiteit in Parlis.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.L.A. van Rij
  staatssecretaris van Financiën

Deelnemers

 • S. Maatoug (GroenLinks-PvdA)
 • W.P.J. van Eijk (VVD)
 • F.L. Idsinga (NSC)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • H. Vermeer (BBB)
 • E. Vlottes (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  *Indicatieve spreektijd per fractie 5 minuten*

 2. 2

  Reactie onderzoek deel I werkwijze voormalig Combiteam Aanpak Facilitators

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Auditrapport Wet politiegegevens (Wpg) betreffende de directies Particulieren, MKB en Grote Ondernemingen (GO) van de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Woo-besluit over de compliance map van de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beleidsreactie op de brief van de inspecteur-generaal (IG) van de Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD) over knelpunten uit de praktijk van sociaal raadslieden

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Betalingsregeling coronabelastingschulden augustus 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken coronabelastingschuld

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken invorderingsstrategieën Belastingdienst en Dienst Toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken bij de Herijking van de IW 1990

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag van het schriftelijk overleg over Hoofdlijnenbrief verankering hardheidsclausule Invorderingswet 1990

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag van het schriftelijk overleg over laagdrempelige onafhankelijke fiscale rechtshulp

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voorgenomen wijzigingen percentages belasting- en invorderingsrente

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgang onderzoek naar de massaalbezwaarprocedure en direct aanpassen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  AVG-inzageverzoeken Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken uitvoering schade-, herstel- en tegemoetkomingsbeleid FSV

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van het schriftelijk overleg over de antwoorden op vragen commissie over de informatiehuishouding Belastingdienst en Toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag van het schriftelijk overleg over omtrent de informatiehuishouding Belastingdienst en Toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verzuimboetes BTW e-Commerce

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Handhaving bij de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Aanvullend besluit Woo-verzoek over de onderliggenderedeneerlijnen van de compliance map Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Interim-auditrapport Financiën 2023 ADR met managementreactie

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Eerste deel onderzoeksrapport IBTD informatieverstrekking aan de rechter

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Start aanbesteding externe onderzoek RAM

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stand van de uitvoering 2023 en jaarplan 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Eerste halfjaarrapportage kwartiermaker Belangenbehartiger belastingplichtigen en toeslaggerechtigden

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Vroegsignalering. Onderzoek naar hoe de Belastingdienst problemen van burgers en zzp’ers eerder kan herkennen en oplossen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Proces uitvoering amendement van het lid Omtzigt c.s. over een bezwaar- en beroepsregeling voor beslissing op een inzageverzoek (Kamerstuk 36418-110)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Stand van zaken Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Stand van zaken betalingsregeling coronabelastingschulden -februari 2024-

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Kabinetsreactie op IBTD-rapport ‘Compleetheid van dossiers die naar de rechter gaan’

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voortgang algoritmeregister

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Stand van zaken invorderingsstrategieën Belastingdienst en Toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data