Commissiedebat : Acute Zorg

De vergadering is geweest

3 april 2024
15:30 - 19:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • P.A. Dijkstra
  minister voor Medische Zorg

Deelnemers

 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • D.E.M.C. (Daniëlle) Jansen (NSC)
 • D.J.H. (Diederik) van Dijk (SGP)
 • W. Paulusma (D66)
 • T.J. Bushoff (GroenLinks-PvdA)
 • R.A.B. Claassen (PVV)
 • J.P. Dijk (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Rapportage 'Tijdkritische aandoeningen'

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag van een schriftelijk overleg over Capaciteitsplan 2024-2027 (Kamerstuk 29282-521)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Zorgcoördinatie in relatie tot de meldkamerfunctie

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Monitor acute zorg 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Advies NZa bekostiging acute zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Vervolg implementatie zorgcoördinatie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Advies NZa bekostiging zorgcoördinatie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken acute zorg

  Te behandelen:

  Loading data