Commissiedebat : Wet open overheid

De vergadering is geweest

15 februari 2024
15:30 - 19:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
2e HERZIENE CONVOCATIE
toevoeging agendapunt*

Spreektijd 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A.C. van Huffelen
  staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • J.C. Sneller (D66)
 • M. Koekkoek (Volt)
 • S.T.P.H. Palmen (NSC)
 • W.J.H. Meulenkamp (VVD)
 • G. Chakor (GroenLinks-PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Driemaandelijks overzicht rechterlijke uitspraken Woo-verzoeken ten uitvoering van de gewijzigde motie Omtzigt c.s. (Kamerstuk 32802-64)- januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op de brief van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (Acoi) inzake Woo-verzoek naar informatie m.b.t. COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Meerjarenplannen digitale informatiehuishouding

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer inzake vragen over uitvoering van de moties en toezeggingen Wet open overheid (Woo)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Woo-invoeringstoets en eindrapportage Woo-pilots

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Meerjareninformatieplan van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2024-2026

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie inzake een Woo-verzoek over groepsimmuniteit in kabinetskringen tijdens de COVID-19 pandemie en de correspondentie met het Nationaal Archief over de hotspot COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Driemaandelijks overzicht rechterlijke uitspraken Woo-verzoeken ten uitvoering van de gewijzigde motie Omtzigt c.s. (Kamerstuk 32802-64)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek op grond van de Wet open overheid inzake de Rijksbrede instructie voor het behandelen van Woo-verzoeken en de concepten-richtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Werkprogramma 2024 van het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Tijdelijke instructie bewaren chatberichten bewindspersonen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Actieplan Open Overheid 2023-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitvoering moties en toezeggingen Wet open overheid (Woo)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt betreffende informatie over het aantal sms-berichten van de minister-president die zijn veilig gesteld

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Jaarverslag 2022 van het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding (ACOI)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over een advies over openbaarheidsregimes bij en toegang tot stukken over de Bijlmerramp die zich in het Nationaal Archief bevinden (Kamerstuk 22861-42)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Publicatie Woo-verzoek over de behandeling van een eerder ingediend Woo-verzoek inzake de kabinetsreactie op het rapport 'Ongekend onrecht'

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Broncode PLOOI openbaar gemaakt

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Advies Regeringscommissaris Informatiehuishouding n.a.v.Woo-invoeringstoets

  Te behandelen:

  Loading data