Wetgevingsoverleg : Departementale ontwerpbegrotingen BZK, JenV en van EZK, voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering (is komen te vervallen).

De vergadering is verplaatst

27 november 2023
16:15 - 23:00 uur
Commissie: Digitale Zaken

Bijlage