Wetgevingsoverleg : Jaarverslag en Slotwet VWS over het jaar 2022

De vergadering is geweest

20 juni 2023
17:00 - 22:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Fractie                                  Totale (indicatieve) spreektijd
VVD                                      10 minuten
D66                                       10 minuten
PVV                                       10 minuten
CDA                                       10 minuten
SP                                           5 minuten
PvdA                                       10 minuten
FVD                                       15-30 minuten
Fractie Den Haan                    10 minuten

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.J. Kuipers
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • C. Helder
  minister voor Langdurige Zorg en Sport

Deelnemers

 • W. Paulusma (D66)
 • M. Agema (PVV)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • J. van den Hil (VVD)
 • P. van Houwelingen (FVD)
 • J.P. Dijk (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Jaarverslag en Slotwet VWS over het jaar 2022

  Opzet van het wetgevingsoverleg:
  De rapporteurs lichten hun bevindingen namens de commissie toe en leveren hun inbreng met als focus het financieel en materieel beheer, het teruggaan naar een regulier en voorspelbaar begrotingsproces, en het thema arbeidsmarkt en opleidingen (circa 25 minuten). De bewindspersonen reageren op de bevindingen van de rapporteurs.

  De rapporteurs geven in hun tweede termijn een korte reactie op de reactie van de bewindspersonen.
  De bewindspersonen reageren desgewenst kort op de inbreng van de rapporteurs in de tweede termijn.

  De deelnemende leden leveren hun inbreng in eerste termijn over de verantwoordingsstukken VWS 2022.
  De bewindspersonen reageren op de inbreng van de leden (inclusief appreciatie eventuele amendementen).

  De deelnemende leden leveren hun inbreng in tweede termijn (inclusief eventueel indienen van moties).
  De bewindspersonen reageren op de inbreng (inclusief appreciatie van de moties).
 2. 2

  Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 (Kamerstuk 36360-XVI-1)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 (TK 36360-XVI)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding van het het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Kamerstuk 36360-XVI-2)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Voortgang financieel beheer ministerie van VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang financieel beheer ministerie van VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Financieel beheer ministerie van VWS; verbeteraanpak 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  VWS-monitor mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over de agenda’s en notulen van de vergaderingen van de Audit Committee VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op de motie van de leden Hammelburg en Paulusma over het zo goed mogelijk uitvoering geven aan adviezen over de communicatie over de zorguitgaven (Kamerstuk 35975-6)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Overzicht van de mutaties die zijn opgetreden na de Najaarsnota en de bijbehorende 2e suppletoire wet 2022 op de begroting van VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beantwoording vragen commissie over de Strategische Evaluatie Agenda en ‘Beleidskeuzes uitgelegd’

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie om nadere toelichting zevende incidentele suppletoire begroting (beroep op de uitzonderingsbepaling van artikel 2.27, tweede lid, CW 2016)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Toezegging gedaan tijdens het debat over het Jaarverslag en slotwet VWS over het jaar 2021 op 30 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data