Inbreng feitelijke vragen : Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE) incl. kabinetsreactie op ICER en SER-verkenning

De vergadering is geweest

7 maart 2023
12:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE) incl. kabinetsreactie op ICER en SER-verkenning

    Te behandelen:

    Loading data