Rondetafelgesprek : Herziening van de richtlijnen inzake luchtkwaliteit COM (2022) 542

De vergadering is geweest

23 februari 2023
10:00 - 12:45 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(eindtijd gewijzigd en positionpapers toegevoegd) 

De leden Haverkort (VVD), Hagen (D66), Bouchallikh (GroenLinks) en Van Esch (PvdD) hebben zich aangemeld.

Bijlage

Deelnemers

 • F.B. Minhas (VVD)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • K.B. Hagen (D66)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • E.M. van Esch (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Herziening van de richtlijnen inzake luchtkwaliteit COM (2022) 542

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Scope

  Op 8 maart 2023 wordt er een commissiedebat Milieuraad gevoerd. Ter voorbereiding op dat debat wordt een rondetafelgesprek over luchtkwaliteit georganiseerd. De volgende vragen staan centraal: Wat is de impact in 2030 en 2050 op burgers, bedrijven en gemeenten indien de grenswaarden voor 2030 worden verhoogd tot de voorgestelde grenswaarden in het EU-voorstel van de Europese Commissie? Wat is de maatschappelijke impact van de maatregelen, reflecterend op het onderzoek van het RIVM van 1 juli 2022? Kunt u dit bijvoorbeeld beargumenteren in het licht van de kabinetspositie (een voorgestelde bandbreedte van 2030-2035 voor het behalen van de waarden), de nieuwe advieswaarden van de WHO en de voortgang binnen het nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit?
 3. 3

  Programma

  Blok 1: Gezondheid  10.00 - 10.45 uur
  • Mw. M. Dijkema - GGD GHOR Nederland (sr. adviseur milieu en gezondheid)
  • Dhr. M. Rutgers - Longfonds (bestuurder / algemeen directeur)
  • Mw. M. Gosen - Dorpsraad Wijk aan Zee (werkgroep gezondheid)
  • College voor de Rechten van de Mens - afgemeld

   Blok 2: Onderzoek  10.50 - 11.35 uur
  • Dhr. P. Ruyssenaars - RIVM (sr. wetenschappelijk medewerker luchtkwaliteit, gezondheid en klimaatverandering)
  • Dhr. G. Hoek - Universiteit Utrecht (universitair hoofddocent)
  • Dhr. H. Denier van der Gon - TNO (onderzoeker luchtkwaliteit en klimaat)
  • Dhr. J. Beckers - TU Eindhoven (universitair hoofddocent)
   
  Blok 3: Bedrijven en uitvoeringsorganisaties 11.40 - 12.45 uur
  • Dhr. J. Rust - VNO-NCW (beleidssecretaris)
  • Mw. T. Elshof - LTO Nederland (portefeuillehouder Platteland & Omgeving)
  • Mw. D. Bakker - Chemelot (Manager Regulatory & Operational Affairs) 
  • Dhr. A. Kapteijns - VNG (commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu en Wethouder gemeente Den Haag)
  • Dhr. F. Toemen - Omgevingsdienst De Vallei (vergunningverlener)
 4. 4

  Ontvangen positionpapers

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data