Commissiedebat : Wet open overheid

De vergadering is geweest

16 maart 2023
13:00 - 16:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
TWEEDE HERZIENE CONVOCATIE 
toevoeging agendapunt*

Spreektijd 4 minuten per fractie

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.G.J. Bruins Slot
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • Voorzitter
  K.B. Hagen (D66)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • R.M. Leijten (SP)
 • T.J. Bushoff (PvdA)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)
 • C. (Chris) Simons (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Werkprogramma 2023 van het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Woo-besluit inzake documenten over de reactie van het kabinet op het rapport 'Ongekend onrecht'

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op BIT-advies Platform Open OverheidsInformatie

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Omgang met vertrouwelijke politieke contacten

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. openbaarmaking actieplannen en nulmetingen Open op Orde (Kamerstuk 29362-310)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Publicatie Woo-verzoek inzake het directeurenoverleg desinformatie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over vragen van de commissie over Voortgang van de implementatie van de Wet open overheid (Kamerstuk 33328)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Antwoorden op vragen commissie over de reactie op de vragen van het lid Omtzigt, gesteld tijdens de mondelinge vragen van het Leijten over het bericht ‘Ministeries doen gemiddeld drie keer langer dan toegestaan over WOB-verzoek’ (Nos.nl, 28 januari 2022) (Kamerstuk 32802-52)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Rapportage afhandeling Wob-verzoeken 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over het bericht in de Volkskrant van 9 maart 2023 ‘Hugo de Jonge wil dat VWS zijn corona-appjes geheim houdt’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over juridisch adviezen bij de brief over omgang met vertrouwelijke politieke contacten

  Te behandelen:

  Loading data