Commissiedebat : Leefstijlpreventie

De vergadering is geweest

14 december 2022
15:00 - 19:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd 4 minuten per fractie maximaal

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M. van Ooijen
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • E.M. van Esch (PvdD)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • J.M.P. van der Laan (D66)
 • A. Kuik (CDA)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • V. Maeijer (PVV)
 • G.J.M. Segers (ChristenUnie)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • T.H.P. Baudet (FVD)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • N.L. den Haan (Fractie Den Haan)
 • M. Mohandis (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Monitor “Kindermarketing voor Voedingsproducten 2021”

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Aanpak 'Mentale gezondheid: van ons allemaal'

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Vervolgaanpak actieprogramma Kansrijke Start 2022-2025

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Diverse onderwerpen op het gebied van preventie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Plan van aanpak prijsmaatregelen voeding

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang Programma preventie in het zorgstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Diverse rapportages op het terrein van alcohol- en tabaksontmoediging

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beleidsreactie op het Beweegadvies voor kinderen tot en met vier jaar van de Gezondheidsraad

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verlenging Derde Convenant Preventie Gehoorschade

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stopzetten overlegtafel problematisch alcoholgebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Coalitiemiddelen voor onderzoek naar en de aanpak van dementie, obesitas en kanker

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Instelling Nationaal Rapporteur Verslavingen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Advies Gezondheidsraad Voedingsnormen voor energie en Onderzoek naar alcohol-marketing via Social Media

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rapport van de Gezondheidsraad ‘Evaluatie van het algoritme van Nutri-Score’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Op weg naar de rookvrije generatie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Problematisch alcoholgebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Diverse onderwerpen leefstijl en preventie

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Gezondheidsraadadvies 'Gehoorschade door versterkte muziek'

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Handhaven en andere vervolgacties na uitspraak rechtbank over sjoemelsigaretten

  Te behandelen:

  Loading data