Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda van de Transportraad van 5 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Fiche: Mededeling Europees noodplan voor vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Kabinetsappreciatie Verordening tijdelijke erkenning Oekraïense rijbewijzen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie over het verslag EU-Transportraad d.d. 2 juni 2022 (Kamerstuk 21501-33-937)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitvoerbaarheidstoets TEN-T verordening (Hoofdvaarwegennet en Hoofdwegennet) en onderhandelingsinzet

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgangsbrief Trans-Europees Vervoersnetwerk (TEN-T), spoorvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag van de informele bijeenkomst van EU-transportministers van 20 en 21 oktober 2022 en consultatie technische controles omtrent de herziening van het pakket technische controles

  Te behandelen:

  Loading data