Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden commissie voor Digitale Zaken d.d. 22 februari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Mededelingen


  Het lid Dekker-Abdulaziz (D66) deelt mee dat zij het rapporteurschap inzake de Cyber Resilience Act (CRA) heeft overgenomen van het lid Van Ginneken (D66).
 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Wijziging van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming en enkele andere wetten in verband met het stroomlijnen en actualiseren van het gegevensbeschermingsrecht (Verzamelwet gegevensbescherming)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Derde voortgangsrapportage over de uitvoering motie van het lid Marijnissen c.s. (Kamerstuk 35510-21) en motie van het lid Klaver c.s. (Kamerstuk 35510-16)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Werkagenda Waardengedreven Digitalisering: voortgang lijn 1 digitale inclusie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitkomst diverse inventarisaties

  1. Belangstelling rapporteurschap ontwikkeling begroting Digitale Zaken
   De leden Slootweg (CDA) en Kathmann (PvdA) zijn tot rapporteur benoemd. 

    
  2. Gespreksonderwerpen en deelname Ambassadeursconferentie d.d. 29 maart 2023
   De commissie draagt de volgende onderwerpen aan: 'Desinformatie' en 'Kansen en risico's van digitalisering'. De leden Rahimi (VVD), Rajkowski (VVD), Dekker-Abdulaziz (D66) en
   Slootweg (CDA) hebben zich opgegeven om deel te nemen aan de Ambassadeursconferentie.
    
  3. Uitvoeringsorganisaties en gespreksonderwerpen Dag van de Publieke Dienstverlening d.d. 22 juni 2023
   De commissie draagt de uitvoeringsorganisaties Logius en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) als suggesties aan. 

    
  4. Gesprek met staatssecretaris BZK - commissievoorzitter en enkele leden
   De leden Rahimi (VVD), Van Weerdenburg (PVV), Dekker-Abdulaziz (D66) en Leijten (SP) hebben zich aangemeld.
 8. 8

  Overzicht geplande commissieactiviteiten commissie voor Digitale Zaken

  Ter informatie.

  Activiteiten
  20-02-2023 10.00 - 10.00 Ad-hocbesluitvorming (Inventarisatie) Gesprek met staatssecretaris BZK - commissievoorzitter en enkele leden
  23-02-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Voortgang Datavisie Handelsregister - 32761-256
  22-03-2023 14.30 - 18.30 Commissiedebat Digitale infrastructuur en economie
  23-03-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Digitale dienstverlening door de overheid
  05-04-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Informatiebeveiliging bij de overheid
  13-04-2023 11.00 - 13.00 Rondetafelgesprek Impact intensief gebruik van digitale technologieën en middelen
  30-05-2023 16.30 - 18.30 Commissiedebat Telecomraad (formeel) d.d. 1-2 juni 2023

  Procedurevergaderingen
  22-02-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  16-03-2023 14.00 - 15.00 Procedurevergadering
  29-03-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  19-04-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  10-05-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  24-05-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  07-06-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  21-06-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  05-07-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
 9. 9

  Overzicht van ongeplande commissieactiviteiten commissie voor Digitale Zaken

  Ter informatie.

  Activiteiten
  Commissiedebat Bescherming persoonsgegevens en digitale grondrechten
  Commissiedebat Basisregistratie personen
  Commissiedebat Digitaal burgerschap en democratie
  Commissiedebat Opruimen vervuilde data
  Commissiedebat Desinformatie en online platformen
  Commissiedebat Opkomende en toekomstige technologieën
  Commissiedebat Online veiligheid en cybersecurity
  Hoorzitting TikTok - Thema’s privacy, nationale veiligheid en gevolgen voor kinderen
  Rondetafelgesprek TikTok - Thema’s privacy, nationale veiligheid en gevolgen voor kinderen; gevolgd door een hoorzitting
  Rondetafelgesprek Online gebiedsverbod
  Werkbezoek Kansen en risico’s van digitalisering in Estland

  Plenaire debatten
  Tweeminutendebat Uitvoering motie Van Raan c.s. over end-to-endencryptie in stand houden (26643-908)
  Tweeminutendebat Kunstmatige Intelligentie (CD 25/1)
  Tweeminutendebat Inzet algoritmes en data-ethiek binnen de rijksoverheid (CD 15/2)
 10. 10

  Voorstel opzet rondetafelgesprek Online gebiedsverbod