Commissiedebat : Verduurzaming Luchtvaart

De vergadering is geweest

11 april 2023
17:30 - 21:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(tijd gewijzigd, agendapunten * toegevoegd)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.G.J. Harbers
  minister van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • F.B. Minhas (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • R.M. Boucke (D66)
 • D.J.G. Graus (PVV)
 • H.M. Krul (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • L. van Raan (PvdD)
 • E. Boutkan (Volt)
 • D.J. Eppink (JA21)
 • W.R. van Haga (Groep Van Haga)

Agendapunten

 1. 1

  Voortgangsrapportage Actieprogramma Hybride Elektrisch Vliegen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Onderzoeksrapport waterstof behoefte Nederlandse luchtvaartsector richting 2030-2050

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Pakket nationaal CO2-plafond

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan NVL en meerdere organisaties aan minister van Infrastructuur en Waterstaat m.b.t. beter alternatief voor nationaal CO2-plafond

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Principebesluit CO2-plafond luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beleidsaanpak niet-CO2-klimaateffecten luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Zeer-zorgwekkende stoffen op luchthavens

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Luchtvaart van 25 januari 2023, over de wenselijkheid en mogelijkheden om privéjets meer onderdeel te maken van het klimaatbeleid voor de luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Vonnis kort geding luchtvaartmaatschappijen tegen de Staat en Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het artikel in NRC/Parool over 8 puntenplan Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data