Commissiedebat : Transportraad op 5 december 2022 - Commissiedebat geen doorgang, is omgezet in schriftelijk overleg op 24 november 2022

De vergadering is geannuleerd

23 november 2022
11:30 - 14:30 uur
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)

Als u het commissiedebat voorafgaande aan de Transportraad op 5 december 2022 plenair wilt afronden in een tweeminutendebat inclusief stemmingen, dan dient u een vooraankondiging van het tweeminutendebat te doen tijdens de regeling van werkzaamheden van dinsdag 22 november 2022, opdat donderdag 24 november het tweeminutendebat kan plaatsvinden en er op dinsdag 29 november 2022 over de ingediende moties kan worden gestemd.

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.G.J. Harbers
  minister van Infrastructuur en Waterstaat
 • V.L.W.A. Heijnen
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda van de Transportraad op 5 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Fiche: Mededeling Europees noodplan voor vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Kabinetsappreciatie Verordening tijdelijke erkenning Oekraïense rijbewijzen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie over het verslag EU-Transportraad d.d. 2 juni 2022 (Kamerstuk 21501-33-937)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitvoerbaarheidstoets TEN-T verordening (Hoofdvaarwegennet en Hoofdwegennet) en onderhandelingsinzet

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgangsbrief Trans-Europees Vervoersnetwerk (TEN-T), spoorvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag van de informele bijeenkomst van EU-transportministers van 20 en 21 oktober 2022 en consultatie technische controles omtrent de herziening van het pakket technische controles

  Te behandelen:

  Loading data