E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE]Verzoek van het lid Rajkowski (VVD) om op dinsdag 28 juni (aansluitend aan de briefing van de CTIVD) een briefing door de AIVD/MIVD te organiseren

De vergadering is geweest

27 juni 2022
12:00 uur
Van: Commissie BiZa
Verzonden: vrijdag 24 juni 2022 14:28
Aan: GC-Commissie-BiZa
Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Rajkowski (VVD) om op dinsdag 28 juni (aansluitend aan de briefing van de CTIVD) een briefing door de AIVD/MIVD te organiseren (Reactie uiterlijk maandag 27 juni om 12.00 uur).
 
Geachte leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken,
 
Het lid Rajkowski (VVD) verzoekt om op dinsdag 28 juni a.s. (aansluitend op de briefing van de CTIVD) een technische briefing te organiseren door de AIVD en de MIVD ter voorbereiding op het commissiedebat IVD-aangelegenheden d.d. 29 juni a.s.
 
De briefing van de CTIVD zou dan plaatsvinden van 17.00 tot 18.00 uur en de briefing van de diensten van 18.00 tot 19.00 uur.
 
Het lid Dekker-Abdulaziz (D66) steunt het verzoek.
 
U wordt verzocht uiterlijk maandag 27 juni 2022 om 12.00 uur te laten weten of u met dit verzoek instemt. Spoedig daarna wordt u geïnformeerd over de uitkomst van deze e-mailprocedure.

Met vriendelijke groet,
Annemarijke de Vos
Griffier van de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Rajkowski (VVD) om op dinsdag 28 juni (aansluitend aan de briefing van de CTIVD) een briefing door de AIVD/MIVD te organiseren

    Te behandelen:

    Loading data