E-mailprocedure : Voorstel Koerhuis (VVD) en Goudzwaard (JA21) met verzoek om commissiedebat over problemen Schiphol en tweede gesprek Benschop

De vergadering is geweest

20 juni 2022
11:00 uur
Geachte (plv.) leden van de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat,
 
De leden Koerhuis (VVD) en Goudzwaard (JA21) stellen voor om volgende week een commissiedebat over de problemen op Schiphol in te plannen n.a.v. de persconferentie van de heer Benschop waarin hij heeft aangekondigd toch een deel van de vakantievluchten te schrappen. Daarnaast stellen deze leden voor om de heer Benschop uit te nodigen voor een tweede gesprek, voorafgaand aan dit commissiedebat. Onder voorbehoud van beschikbaarheid van de minister en de heer Benschop zouden het commissiedebat en het gesprek komende dinsdag- of donderdagavond kunnen plaatsvinden.
 
U wordt verzocht om uiterlijk a.s. maandag 20 juni, om 11.00 uur (gelieve met een ‘Allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht) aan te geven of u akkoord gaat met het voorstel.
 
Spoedig na de termijn van deze e-mailprocedure zal ik u informeren over de uitkomst.*
Met vriendelijke groet,
Benjamin Koerselman
Adjunct-griffier vaste commissie Infrastructuur en Waterstaat

 
*Toelichting:
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.
 
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel Koerhuis (VVD) en Goudzwaard (JA21) voor commissiedebat over problemen Schiphol en tweede gesprek Benschop

    Te behandelen:

    Loading data