Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda Milieuraad 28 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Ontwikkelingen strengere emissieregelgeving in het kader van Euro 7/VII

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Nederlandse input publieke consultatie herziening emissienormen vrachtvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie om een tijdlijn van de verordeningen en richtlijnen uit het Fit for 55-pakket op IenW-gebied

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Bijdrage Nederland aan de herziening van de luchtkwaliteitsrichtlijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag Milieuraad 17 maart 2022 in Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Fiche: Verordening rapportage van milieugegevens van industriële installaties en vaststelling van Portaal voor industriële emissies

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Fiche: Herziening Richtlijn Industriële Emissies en de Richtlijn Storten van Afvalstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Fiche: Verordening gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Fiche: Verordening Ozonlaag afbrekende stoffen (ODS)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Consultatie inzake aanpassing regelgeving chemische stoffen (REACH)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken CO2-emissienormen personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen

  Te behandelen:

  Loading data