Vergadering : IPU - IPU Algemene Leden vergadering

De vergadering is geweest

28 juni 2022
18:00 - 19:30 uur
Locatie: via Microsoft Teams
Commissie: Nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Deelnemers

  • J.J. Atsma (EK/CDA) ()
  • A.M.V. Gerkens (EK/SP) ()
  • A.C.M. Raven (EK/OSF) ()
  • R.A. (Rik) Janssen (EK/SP) ()
  • M.J. van Rooijen (EK/50PLUS) ()
  • M.G.H.C. Oomen-Ruijten (EK/CDA) ()
  • P.W. Geerdink (EK/VVD) ()
  • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)