E-mailprocedure : Verzoek van het lid Omtzigt m.b.t. het rondetafelgesprek Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de WOO/WOB op dinsdag 14 juni a.s.

De vergadering is geweest

10 juni 2022
12:00 uur
Geachte leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken,
 
Tijdens de procedurevergadering Binnenlandse Zaken van 2 juni jl. heeft de commissie besloten tot het organiseren van een rondetafelgesprek Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de WOO/WOB op dinsdag 14 juni a.s.. In het voorstel van de leden Omtzigt, Dassen en Strolenberg stond voor blok 3 als genodigde de landsadvocaat genoemd. Naar aanleiding van de uitnodiging heeft de landsadvocaat bijgevoegde brief naar de commissie gezonden.
 
Het lid Omtzigt verzoekt de commissie Binnenlandse Zaken om een brief aan de minister-president te sturen met het verzoek om toestemming te geven aan de landsadvocaat om deel te nemen aan het rondetafelgesprek om juridische informatie te verschaffen over het bewaren van informatie door bewindspersonen onder de WOO/WOB en/of over het gegeven juridische advies in deze procedure.
 
U wordt verzocht uiterlijk vrijdag 10 juni (morgen) om 12.00 uur te laten weten (allen beantwoorden) of u met dit verzoek kunt instemmen. Spoedig daarna wordt u geïnformeerd over de uitkomst van deze e-mailprocedure.*

Met vriendelijke groet,
Annemarijke de Vos
Griffier van de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Omtzigt m.b.t. het rondetafelgesprek Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de WOO/WOB op dinsdag 14 juni a.s.

    Te behandelen:

    Loading data