Wetgevingsoverleg : Begrotingsonderdeel Jeugd en aanverwante zaken

De vergadering is geweest

21 november 2022
10:00 - 17:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Vooraf opgegeven indicatieve spreektijd per fractie totaal
(inclusief tweede termijn)
 1. VVD - 20 minuten
 2. D66 - 18 minuten
 3. PVV- 15 minuten
 4. CDA - 30 minuten
 5. SP - 12 minuten
 6. PvdA- 12 minuten 
 7. GroenLinks- 20 minuten
 8. ChristenUnie - 15 minuten
 9. SGP - 10 minuten

       Totale spreektijd (inclusief tweede termijn): 152 minuten.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M. van Ooijen
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • F.M. Weerwind
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • S.M. Richardson (VVD)
 • V. Maeijer (PVV)
 • R. Raemakers (D66)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • C.G. van der Staaij (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Advies van de Gezondheidsraad over 'Preventie en vroege behandeling van eetstoornissen'

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie inzake kabinetsreactie op reportage over gezinnen in de noodopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Opvolging aanbevelingen VN-Kinderrechtencomité

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Passende zorg voor jeugdigen die bescherming en veiligheid nodig hebben

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Leidraad continuïteit zorg en jeugdhulp

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie op het nieuwsbericht over het luiden van de noodklok door een grote jeugdzorgaanbieder

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beleidsreactie op het advies van de Gezondheidsraad over eetstoornissen bij jongeren

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Onderzoeksrapport regiovisies jeugdhulp

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het verzoek van het lid Westerveld, gedaan tijdens de regeling van Werkzaamheden van 11 oktober 2022, over het bericht ‘Tientallen klachten over misbruik en mishandeling in jeugddorp De Glind’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken jeugdzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag van een schriftelijk overleg over passende zorg voor jeugdigen die bescherming en veiligheid nodig hebben (Kamerstuk 31839-871)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data