Commissiedebat : Begrotingsproces

De vergadering is geweest

14 september 2022
18:00 - 21:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: commissie voor de Rijksuitgaven
Noot: Leden die wensen deel te nemen aan het commissiedebat worden verzocht zich aan te melden via het tabblad deelnemers bij de activiteit in Parlis.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S.A.M. Kaag
  minister van Financiën

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.C. Sneller (D66)
 • E. Heinen (VVD)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • S. Maatoug (GroenLinks)
 • H. Nijboer (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  *Indicatieve spreektijd per fractie 4 minuten*

 2. 2

  Brede welvaart in de begrotingssystematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Proces van de begrotingsbehandeling

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Karakter van de Voorjaarsnota 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Junirapportage Raad van State

  Te behandelen:

  Loading data