Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

21 december 2022
11:00 - 12:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Digitale Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R.J. Kamminga (VVD)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • V.D.D. van Weerdenburg (PVV)
 • H. Bontenbal (CDA)
 • R.M. Leijten (SP)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • M. Koekkoek (Volt)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden commissie voor Digitale Zaken d.d. 21 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  36250-VII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota), Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) en Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  36250-VII Verslag houdende een lijst van vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota), Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) en Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)ntwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  GDI-Programmeringsplan 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Nazending beslisnota bij brief Facebook Pages DPIA en HRIA

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Deelname Nederland aan Europese pilot met digitaal reisdocument

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toezegging over het gebruik gezichtsherkenningstechnologie door de politie in een gecontroleerde omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Werken aan de één Overheid beleving

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Telecomraad 6 december: Europese Digitale Identiteit

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Motivering op grond van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet van incidentele suppletoire begrotingen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aan voorzitter commissie Digitale Zaken - Overdragen voortouw m.b.t. Basisregistratie Personen en Elektronische identificatie en authenticatie (eID)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kabinetsreactie Versterkte Gedragscode tegen Desinformatie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Overzicht van ongeplande commissieactiviteiten commissie voor Digitale Zaken

  Ter informatie.

  Commissiedebat Digitaliserende overheid
  Commissiedebat Bescherming persoonsgegevens en digitale grondrechten
  Commissiedebat Digitaal burgerschap en democratie
  Commissiedebat Opkomende en toekomstige technologieën
  Commissiedebat Online veiligheid en cybersecurity
  Commissiedebat Digitale infrastructuur en economie
  Inbreng schriftelijk overleg Verordening Interoperabel Europa COM(2022) 720 (te voeren na ontvangst BNC-fiche)
  Rondetafelgesprek over Tiktok waar de thema’s privacy, nationale veiligheid en gevolgen voor kinderen aan de orde komen, gevolgd door een hoorzitting met Tiktok

  Ongeplande plenaire debatten
  Interpellatie-Leijten over het negeren van een Kamermeerderheid inzake de Nederlandse positie in het Europese debat over de Europese digitale identiteit
  Vooraankondiging Tweeminutendebat Uitvoering motie Van Raan c.s. over end-to-endencryptie in stand houden (26643-908)
 15. 15

  Korte stand van zaken van het Kennisagenda-onderwerp Digitale toets door de rapporteurs Van Weerdenburg (PVV) en Koekkoek (Volt)