Commissiedebat : Omgevingswet

De vergadering is geweest

15 maart 2022
16:30 - 19:30 uur
Locatie: Max van der Stoelzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
 
** Nieuwe datum i.v.m. overlap plenair debat op 8 maart 2022

HERZIENE CONVOCATIE
Agendapunt met * toegevoegd
 
Spreektijd 4 minuten per fractie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Deelnemers

 • J.J. Klink (VVD)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • F.B. Minhas (VVD)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • M. Goudzwaard (JA21)
 • F. Boulakjar (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Afschrift brief aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie m.b.t. invoering Omgevingswet en Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Inwerkingtreding Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voorhang ontwerp koninklijk besluit inwerkingtreding Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het rapport van het Adviescollege ICT-toetsing ''Landelijke Voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV)''

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording vragen commissie over voortgang Omgevingswet december 2021 (Kamerstuk 33118-209)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Afschrift beantwoording schriftelijke vragen van de Eerste Kamer over de invoering van de Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Maandrapportage december 2021 - Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Inwerkingtreding van de Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgang Omgevingswet december 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Maandrapportage november 2021 - Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgangsbrief Omgevingswet oktober 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Informatie over de Omgevingswet september 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beantwoording vraag van het lid Bromet over het met de Kamer delen van interne stukken over de stand van zaken betreffende de invoering van de Omgevingswet en het digitale stelsel Omgevingswet (DSO)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Maandrapportage juli en augustus 2021 - aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beantwoording vragen commissie inzake de uitkomsten Bestuurlijk Overleg Omgevingswet 26 mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang Omgevingswet juli 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Maandrapportage mei 2021 - aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgangsrapportage Basisregistratie Ondergrond (BRO) inclusief voorstel opname gegevens over bodemverontreinigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang Omgevingswet april 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Maandrapportage april 2021 - aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgang Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Pilotstudie 1: Doorwerking nationale ruimtelijke belangen - buisleidingen en inrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Integraal Financieel Beeld van de stelselherziening Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Maandoverzicht februari Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de uitwerking roadmap Route2022 (implementatie Omgevingswet)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Onderzoek naar verplichte stedelijke herverkaveling

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Maandrapportage januari 2021 Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  KMPG-rapport over de invoeringskosten van de Omgevingswet: “Onderzoek transitiekosten Omgevingswet”

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Maandrapportage december 2020 Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data