Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

18 mei 2022
11:00 - 12:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Digitale Zaken
Voorzitter mw. Kamminga
Plv. griffier mw. Boeve

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R.J. Kamminga (VVD)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • H. Bontenbal (CDA)
 • R.M. Leijten (SP)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden commissie voor Digitale Zaken d.d. 18 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brief van de werkgroep Versterking functies Tweede Kamer bij haar rapport "Versterking functies Tweede Kamer. Meer dan de som der delen"

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Antwoorden op vragen commissie over het EU-voorstel: Geharmoniseerde regels inzake eerlijke toegang tot en eerlijk gebruik van data (Dataverordening) COM (2022) 68 en het BNC-Fiche: Dataverordening' (Kamerstuk 22112-3395) zullen worden geagendeerd voor het commissiedebat Telecomraad d.d. 31 mei 2022.

 4. 4

  Brievenlijst

 5. 5

  Wijziging van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen in verband met de uitbreiding van de bevoegdheid van de Minister van Justitie en Veiligheid om dreigings- en incidentinformatie over de netwerk- en informatiesystemen van niet-vitale aanbieders te verstrekken aan deze aanbieders en aan organisaties die objectief kenbaar tot taak hebben om andere organisaties of het publiek te informeren over dreigingen en incidenten ten behoeve van deze aanbieders

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Eventuele anticipatie wetsvoorstel tot wijziging Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat lekken van privégegevens bij de Kamer van Koophandel van 3 februari 2022, over afscherming adressen in het handelsregister

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang reactie op NRC-artikel 'Duitse privacy-waakhond: regering moet Facebookpagina’s sluiten'

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Eigenaarschap persoonsgegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wob-verzoek inzake encryptie, aftapbaarheid van OTT-communicatiediensten

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken toezegging generiek kader voor vitale digitale processen van de overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing over Wet digitale overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over het moment van aanbieding van de rapportage ‘Grote ICT-projecten’ 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitstel toezending cloudbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Planningsbrief Digitale Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Rapportage Grote ICT-projecten 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag rapporteur inzake Digitale identiteit

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Fiche: Verordening Informatiebeveiliging in de instellingen, organen en instanties van de Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Fiche: Verordening cyberbeveiliging van instellingen, organen en instanties van de Europese Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aan de voorzitter van de commissie Digitale Zaken - Advies inzake rol commissie Digitale Zaken bij behandeling ontwerpbegrotingen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Brief van de voorzitter van de commissie KR bij de brief Stand van zaken uitvoering kabinetsreactie Raad van State/IBO KR

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Procedurevergaderingen na het zomerreces tot het kerstreces 2022

  • woensdag 7 september 2022 van 11.00 - 12.00 uur
  • woensdag 21 september 2022 van 11.00 - 12.00 uur  
  • woensdag 5 oktober 2022 van 11.00 - 12.00 uur
  • woensdag 19 oktober 2022 van 11.00-12.oo uur
  • Herfstreces 2022: vrijdag 21 oktober t/m maandag 31 oktober 2022
  • woensdag 9 november 2022 van 11.00-12.00 uur
  • woensdag 23 november 2022 van 11.00-12.00 uur
  • woensdag 7 december 2022 van 11.00-12.00 uur
  • woensdag 21 december 2022 van 11.00-12.00 uur 
  • Kerstreces 2022: vrijdag 23 december 2022 t/m maandag 16 januari 2023
 23. 23

  Activiteitenoverzicht commissie voor Digitale Zaken

  Besluit: Het commissiedebat op 31 mei 2022 inzake de Telecomraad (Formeel) d.d. 3 juni 2022 zal met een uur verlengd worden. 

  Geplande activiteiten
  25-05-2022 13.30 - 14.30 Technische briefing Opruimen vervuilde data binnen overheidsinstellingen
  30-05-2022 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg BNC-fiches inzake Verordening Informatiebeveiliging en cybersecurity in de instellingen, organen en instanties van de Unie
  31-05-2022 16.30 - 18.30 Commissiedebat Telecomraad (Formeel) d.d. 3 juni 2022
  07-06-2022 16.30 - 17.30 Technische briefing Algemene Rekenkamer over verantwoordingsonderzoek informatiebeveiliging en IT-beheer
  10-06-2022 10.00 - 12.00 Werkbezoek gemeente Amsterdam
  14-06-2022 13.15 - 13.30 Petitie Aanbieding van de Cyberspiekbriefjes
  20-06-2022 14.30 - 17.00 Werkbezoek Fox-IT inzake cybersecurity/weerbaarheid
  09-09-2022 10.00 - 12.00 Werkbezoek Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)

  Procedurevergaderingen gepland
  18-05-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  01-06-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  22-06-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  29-06-2022 11.00 - 12.00 Strategische procedurevergadering
  06-07-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering

  Ongeplande activiteiten
  Commissiedebat Kunstmatige intelligentie (te voeren na ontvangst kabinetsreactie op WRR-rapport 'Opgave AI')
  Commissiedebat Digitaliserende overheid
  Commissiedebat Digitaal burgerschap en democratie
  Commissiedebat Opkomende en toekomstige technologieën
  Commissiedebat Digitale grondrechten en data-ethiek
  Commissiedebat Digitale infrastructuur en economie
  Rondetafelgesprek Digitale weerbaarheid (wordt gepland in Q3-2022)
  Werkbezoek Digitale weerbaarheid (wordt gepland in Q3 2022)
  Werkbezoek Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
  Gesprek Adviescollege ICT-toetsing (wordt gepland na ontvangst wetsvoorstel)

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  • Wijziging van het voorstel van wet houdende algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid, Kamerstuk 35868)

  Plenaire debatten
  • Debat op hoofdlijnen over digitale zaken (gepland op 19 mei a.s.)