Commissiedebat : Transportraad op 2 juni 2022 - verplaatst naar 25 mei 2022

De vergadering is verplaatst naar 25 mei 2022

19 mei 2022
10:00 - 13:00 uur
HERZIENE CONVOCATIE 
(tot nader order uitgesteld i.v.m. ziekmelding minister)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten
per fractie.

 

Bijlage

Naar boven