Vergadering : Vergadering commissie voor de Werkwijze

De vergadering is geweest

30 november 2021
17:00 - 18:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: commissie voor de Werkwijze

Bijlage

Deelnemers

 • Voorzitter
  V.A. Bergkamp (D66)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • J.C. Sneller (D66)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • R.M. Leijten (SP)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)
 • C.G. van der Staaij (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel van het Presidium tot technische aanpassing van overige regelingen van de Tweede Kamer aan het herziene Reglement van Orde

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voorstel van de leden Omtzigt, Eerdmans en Dassen tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het invoeren van de mogelijkheid dat vijftig leden kunnen verzoeken de (in)formateur(s) uit te nodigen inlichtingen te verschaffen over de kabinetsformatie

  Te behandelen:

  Loading data