Commissiedebat : Jeugdbeleid

De vergadering is geweest

18 mei 2022
13:00 - 18:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal vijf minuten voor de eerste termijn

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M. van Ooijen
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • F.M. Weerwind
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • J.P. Kwint (SP)
 • D. de Neef (VVD)
 • R. Raemakers (D66)
 • V. Maeijer (PVV)
 • N.L. den Haan (Fractie Den Haan)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • S.H. (Sylvana) Simons (BIJ1)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • A.H. Kuiken (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Voortgangsrapportage maatschappelijke opvang en beschermd wonen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Onderzoek naar consequenties overheveling zorg voor ernstige enkelvoudige dyslexie naar het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Opbrengsten steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie om een juridische analyse openstelling Wlz voor jeugdigen met een psychische stoornis

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Onderzoek veiligheidsbeleving onder jongeren in jeugdzorg met verblijf

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken aanpak acute problematiek in de jeugdzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie om een juridische analyse openstelling Wlz voor jeugdigen met een psychische stoornis

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Hervormingen jeugdzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag van een schriftelijk overleg over het onderzoek veiligheidsbeleving onder jongeren in jeugdzorg met verblijf (Kamerstukken 31015-243)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data