Commissiedebat : Online veiligheid en cybersecurity

De vergadering is geweest

1 december 2021
14:00 - 18:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Digitale Zaken
Spreektijd per fractie maximaal 6 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • F.B.J. Grapperhaus
  minister van Justitie en Veiligheid
 • S.A. Blok
  minister van Economische Zaken en Klimaat
 • R.W. Knops
  staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • V.D.D. van Weerdenburg (PVV)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • R.M. Leijten (SP)
 • L.M. van Ginneken (D66)

Agendapunten

 1. 1

  WODC-rapport 'Evaluatie van de opbouw en meetbaarheid van de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA)’

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Resultaat van voorafgaande raadpleging inzake Google

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Recente ontwikkelingen rondom de hack op het Amerikaanse bedrijf SolarWinds

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Governance van het cybersecuritystelsel en de bescherming van vitale infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Samenhangend inspectierapport cybersecurity

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beleidsreactie Cybersecuritybeeld Nederland 2021 (CSBN2021) en voortgangsrapportage de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang van het Digital Trust Center (DTC)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging naam vitaal proces

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang Digital Trust Center

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang diverse toezeggingen ICT en informatiebeveiliging binnen de Rijksdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgang informatieveiligheid bij de overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitkomsten verkenning wettelijke bevoegdheden digitale weerbaarheid en beleidsreacties WODC-rapporten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Evaluatie cyberoefening ISIDOOR 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgang toezegging en opvolging van de ARK aanbevelingen inzake cybersecurity grenstoezicht Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op de motie van het lid Yesilgöz-Zegerius over het opstellen van een cyberverdedigingsprotocol

  Te behandelen:

  Loading data