Agendapunten

  1. 1

    Technische briefing van de ministeries BZK, EZK en J&V over thema’s: Digitaliserende overheid, Digitaal burgerschap en democratie, Digitale grondrechten en data-ethiek.

    Te behandelen:

    Loading data