E-mailprocedure : Voorstel van het lid Van Meijeren (FvD) om de RvS te verzoeken voorlichting te geven inzake de Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV (35401)

De vergadering is geweest

29 juni 2021
13:00 uur
Geachte (plv.) leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
Hierbij ontvangt u het verzoek van het lid Van Meijeren (Fvd) om de Afdeling advisering van de Raad van State te verzoeken om een voorlichting te geven inzake de Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV (35401).
 
Zie onderstaand bericht voor het volledige verzoek. U wordt verzocht uiterlijk morgen 29 juni 2021, om 13.00 uur aan te geven of u met dit verzoek kunt instemmen. Ik verzoek u via ‘allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht te reageren. Spoedig na afloop van de termijn van deze e-mailprocedure zal ik u informeren over de uitkomst hiervan.*
 
Noot van de griffie:
  • De Kamer kan de Afdeling advisering van de Raad van State zelfstandig om een voorlichting vragen, waarbij ze de Afdeling advisering één of meer gerichte vragen voorlegt over aangelegenheden van wetgeving en bestuur. In haar brief op Kamerstuk 33025-C gaat de Afdeling advisering van de Raad van State nader in op wat ze in het kader van een voorlichting kan bieden. Een voorlichting wordt door de Kamer gepubliceerd als Kamerstuk.
 
Proces
  • De plenaire behandeling van het wetsvoorstel inzake de Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV (35401) staat nu voor aankomende donderdag 1 juli 2021 vanaf 20.00 uur op de plenaire agenda geagendeerd. Indien dit verzoek wordt gesteund, zal de fungerend voorzitter van de commissie morgen bij de Regeling van Werkzaamheden de Kamer voorstellen deze plenaire behandeling uit te stellen.
  • Indien dit verzoek wordt gesteund, dan zal dit voorstel voor de eerstvolgende procedurevergadering op 7 juli aanstaande worden geagendeerd t.b.v. besluitvorming over de nader vast te stellen voorlichtingsvragen. Na afstemming over de voorlichtingsvraag met de Raad van State zal dit via het Presidium ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Kamer. De voorlichtingsvraag zal in de plenaire vergadering worden vastgesteld.
 
Met vriendelijke groeten,
Julie-Jet Bakker
Adjunct-griffier commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Griffie commissies Sociaal en Financieel
Tweede Kamer der Staten-Generaal
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van het lid Van Meijeren (FvD) om de RvS te verzoeken voorlichting te geven inzake de Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV (35401)

    Te behandelen:

    Loading data
Naar boven