Technische briefing

Update coronavirus

Technische briefing: "Update coronavirus"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Download Verslag van een technische briefing, gehouden op 22 juni 2021, over update coronavirus
Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Download Conceptverslag Update coronavirus
Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie technische briefing Update coronavirus d.d. 22 juni 2021 - 16.30 tot 18.00 uur
Bijlage
Download Gezamenlijke presentatie van Mevrouw van Rijn (plv. D.G. COVID - Ministerie VWS) en de heer Roozendaal (CIO - Ministerie VWS)
Bijlage
Download Presentatie de heer van Dissel (Directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding - RIVM)

Deelnemers


Agendapunten

1
Deze technische briefing zal worden verzorgd door de volgende sprekers:

Details

  1. De heer van Dissel (Directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding - RIVM)
  2. Mevrouw van Rijn (plv. D.G. COVID - Ministerie VWS)
  3. De heer Roozendaal (CIO - Ministerie VWS)
Mevrouw van Rijn en de heer Roozendaal zullen gezamenlijk een presentatie verzorgen.