Wetgevingsoverleg : Water

De vergadering is geweest

22 november 2021
11:00 - 18:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)

De commissie voor IenW hanteert bij wetgevingsoverleggen en notaoverleggen de sprekersvolgorde zoals bij de begrotingsbehandeling (eerst de grootste oppositiepartij, dan de grootste coalitiepartij, vervolgens de een na grootste oppositiepartij en zo verder).


 

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • B. Visser
  minister van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • B. Madlener (PVV)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • L. Vestering (PvdD)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • C. Stoffer (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Spreektijd respectievelijk in eerste en tweede termijn:

  PVV 9 en 4; VVD 11 en 6; SP 6 en 3; D66 10 en 5; PvdA 6 en 3; CDA 7 en 4; GL 6 en 3; CU 5 en 2,5; PvdD 5 en 2,5; FvD 5 en 2,5; Volt 3 en 1,5; JA21 3 en 1,5; SGP 3 en 1,5; DENK 3 en 1,5; Fractie den Haan 1 en 1; BBB 1 en 1; BIJ1 1 en 1; Groep van Haga 3 en 1,5.
 2. 2

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022, voor wat betreft de wateronderdelen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Deltaprogramma 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  MIRT overzicht 2022, voor wat betreft de wateronderdelen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgangsrapportage Noordzeeoverleg

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  De nieuwe online droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Hoogwater Limburg

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Eindevaluatie Zandmotor

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toezegging ambtelijke inschatting opgave ruimtelijke kwaliteit bij wateropgave

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  20e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  KNMI Klimaatsignaal’21

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Vermogenskostenvoet en maximaal aandeel eigen vermogen drinkwaterbedrijven 2022-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35925-J)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag evaluatie artikel III Deltawet

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanvullend Ontwerp programma Noordzee 2022-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Tweede Voortgangsrapportage Noordzeeoverleg

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Antwoorden op vragen commissie over het Deltaprogramma 2022 (Kamerstuk 35925-J-4)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Ex ante analyse waterkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data