Commissiedebat : Klimaatakkoord gebouwde omgeving

De vergadering is geweest

6 oktober 2021
13:00 - 17:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • K.H. Ollongren
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • H. Bontenbal (CDA)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • W.R. van Haga (Groep Van Haga)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • F. Boulakjar (D66)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • A. Kops (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op de motie van het lid Koerhuis over huiseigenaren niet verplichten tot het nemen van hernieuwbare-energiemaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op de brief van Vereniging Eigen Huis over belemmeringen bij de hypothecaire financiering van verduurzamen eigen woning

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Derde ronde proeftuinen aardgasvrije wijken

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Betaalbaarheid van de energietransitie in de gebouwde omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Bewonerstevredenheidsonderzoek en derde ronde proeftuinen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op de motie van de leden Koerhuis en Beckerman over een maximumprijs instellen voor het fysieke energielabel (Kamerstuk 32813-695) en toezegging over de extra projectgerichte controle m.b.t. Energielabel

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op consultatie over de richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording vragen, gesteld tijdens het CommissiedebatKlimaatakkoord gebouwde omgeving van 22 april 2021, over de Standaard voor woningisolatie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Nadere informatie over de derde ronde proeftuinen en middelen van het Programma Aardgasvrije Wijken

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toezeggingen gedaan tijdens debatten inzake energielabel

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op het verzoek van het lid Kops, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 maart 2020, over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken transitievisies warmte

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken transitievisies warmte

  Te behandelen:

  Loading data