Commissiedebat : Transportraad op 9 december 2021 - omgezet in schriftelijk overleg op 29 november 2021

De vergadering is geannuleerd

1 december 2021
14:00 - 17:00 uur
HERZIENE CONVOCATIE
(commissiedebat vindt geen doorgang maar wordt omgezet in een schriftelijk overleg)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten
per fractie.

Als u het commissiedebat voorafgaande aan de Transportraad op 9 december 2021
plenair wilt afronden in een tweeminutendebat inclusief
stemmingen, dan dient u een vooraankondiging van het tweeminutendebat te doen tijdens
de regeling van werkzaamheden van dinsdag 30 november 2021, opdat donderdag
2 december 2021 het debat kan plaatsvinden en er dinsdag 7 december 2021 over
de ingediende moties kan worden gestemd.

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

  • B. Visser
    minister van Infrastructuur en Waterstaat
  • S.P.R.A. van Weyenberg
    staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat