Inbreng feitelijke vragen : Beantwoording vragen commissie over de stand van zaken en vervolg herijking gemeentefonds en financiële verhoudingen met provincies (Kamerstuk 35570-B-13) (TK 35570-B-17)

De vergadering is geweest

12 mei 2021
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Beantwoording vragen commissie over de stand van zaken en vervolg herijking gemeentefonds en financiële verhoudingen met provincies (Kamerstuk 35570-B-13)

    Te behandelen:

    Loading data